Salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

1.       Anvendelse

Vores salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle handler mellem Circle K Danmark A/S CVR. nr. 28 14 24 12 (herefter "Circle K") og private kunder ved køb af fyringsolie, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne inden levering.

Det købte produkt: Se produktblade på www.circlek.dk 

2.       Ordrebekræftelse

Når du bestiller online modtager du en skærmkvittering som bekræftelse, som du kan printe ud. Efterfølgende modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse med vedhæftede salgs- og leveringsbetingelser, der indeholder informationer om din bestilling. Ordren for online køb er først gældende, når du modtager vores e-mailbekræftelse med konkret leveringsdato.

Ved telefonsalg modtager du på e-mail en ordrebekræftelse med vedhæftet salgs- og leveringsbetingelser.

3.       Priser

Circle Ks vejledende udsalgspriser på fyringsolie fastsættes dagligt i forhold til indkøbspriser på oliemarkedet. Den vejledende listepris kan findes på www.circlek.dk

Ved køb via telefon fastsættes prisen til dagsprisen på leveringsdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Prisen fastsættes som udgangspunkt som dagsprisen på leveringsdatoen. Hvis der betales med Dankort er prisen altid fastsat på bestillingsdagen. Ved betaling med faktura fastsættes prisen til dagsprisen på leveringsdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Alle priser og rabatter er angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter.

Er du tilmeldt Circle K Automatisk Olielevering, fastlægges prisen ud fra den billigste pris indenfor 7 dage før den aktuelle leveringsdag, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Leveringsomkostninger ved fragt af fyringsolie er angivet under punkt 6 "Levering".

4.       Rabat

Circle K tilbyder forskellige rabatter. Rabatterne er beskrevet på www.circlek.dk, på www.bestilfyringsolie.dk under "Produkter", og "Beregn din rabat". Disse rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter, f.eks. virksomheds- og foreningsaftaler mv.

5.       Betaling 

Der kan betales online med Dankort og Visa/Dankort. Ved betaling med Dankort reserveres beløbet og bliver trukket ved levering. I forbindelse med en delleverance vil denne blive faktureret separat. Circle K anvender Quickpay som udbyder på Dankortbetaling

Betaling kan desuden ske ved faktura med angivelse af beløb og leveret mængde fyringsolie.

Betaling kan også ske ved splitfaktura, hvor fakturaen er delt op i 3 eller 6 betalinger. Det er dog kun muligt at have en splitfaktura ad gangen.

Ved betaling senere end det i fakturaen fastsatte forfaldstidspunkt, sender Circle K rykker. Bliver denne regning ikke betalt, sender Circle K 2. rykker med varsling om at sende til inkasso. Regningen bliver sendt til inkasso, hvis denne ikke betales. Circle K kræver, for hver gang der rykkes for regningen, et rykkergebyr. Har du en Circle K Varmekonto, betaler du månedligt med PBS.

5.1 Behandling af indsamlede oplysninger

 Ved køb af tankvognsleverance accepteres de til enhver tid gældende privatlivs politikker.

Disse forefindes på www.circlek.dk

6.       Levering

Ved levering af fyringsolie vil følgesedler altid blive fremsendt pr. mail. 

6.1 Leveringssted

Levering kan ske til alle brofaste øer i Danmark. Medmindre andet er aftalt, sker levering på den af dig oplyste leveringsadresse.

6.2 Leveringstid

Vi bestræber os på at levere indenfor 5 hverdage.

Normalt leveres der ikke fyringsolie i weekenden og på helligdage. I travle perioder kan der dog ske leveringer i weekender og på helligdage, ligesom der også kan forekomme leveringer om aftenen.

Ansvaret for fyringsolien overgår til dig, som kunde, på tidspunktet for levering.

Der tages forbehold for, at der i enkelte områder på øer, Sjælland og Lolland Falster kan være specifikke leveringsdage.

6.3 Leveringsomkostninger

Der leveres fragtfrit med tankbil for leverancer over 700 liter. For leverancer mellem 500 og 700 liter beregnes et leveringstillæg på 650 kr. inkl. moms, og det er kundens eget ansvar at sikre sig, at der kan fyldes mindst 700 liter i tanken ved levering. Leverancer under 500 liter aftales specifikt.

6.4 Hastetillæg for hurtig levering

Ønsker du en hastelevering, dvs. levering indenfor 2 hverdage, pålægges hastetillæg på 650 kr. inkl. moms. Hastelevering kan kun forekomme efter aftale med Circle K Kundeservice.

6.5 Tilgængelighed for levering af fyringsolie

Det er dit ansvar at sikre, at der er adgang for chaufføren til at levere fyringsolie. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at påfylde olien på grund af låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, kan der opkræves 650 kr. inkl. moms til dækning af omkostningerne for forgæves kørsel.

6.6 Tørløbsservice ved Automatisk Olielevering

Der ydes tørløbsservice, hvis du er tilmeldt Automatisk Olielevering og din tank løber tør mellem 1. oktober til 30. april. Vi tilstræber at levere olien samme dag, såfremt tørløbet bliver anmeldt mellem kl. 08:00 - 20:00 på hverdage og mellem kl. 08:00 - 17:00 i weekender og på helligdage. Hvis det er muligt, får du en olieleverance med vores normale distributør. Hvis dette ikke kan nåes, sender vi en montør uden afregning som vil levere nødolie, indtil der kan sendes en normal levering igen. Du betaler selv for nødolie, prisen for nødolie fastlægges i henhold til salgs- og leveringsbetingelsernes punkt 3, Circle K betaler for montøren.

Forudsætninger for at kunne gøre tørløbsservice gældende:

  • Gælder kun privatkunder
  • Husstanden har ikke anden supplerende varmekilde
  • Tanken bliver fyldt op ved alle leveringer
  • Husstanden er beliggende på brofaste øer
  • Forbrug over 1200 liter om året
  • Stabilt forbrug
  • Væsentlige ændringer i forbrug indberettes til Circle K Kundeservice
  • Montørbesøg som ikke er bestilt gennem Circle K Kundeservice er for egen regning. Leverer Circle K nødolie som en del af tørløbservice og der ikke er tale om tørløb, bliver du faktureret for det. Ved montør besøg betaler du selv for nødolien og Circle K betaler for selve udkaldet.

6.7 Lovkrav ved levering

Det er en betingelse for levering, at alle lovkrav i forbindelse med olietankbekendtgørelsen er opfyldt. Det betyder blandt andet, at alle overjordiske tanke skal være forsynet med godkendt tankalarm.

Samtidig skal regler for villaolietanke være opfyldt i henhold til Miljøministeriets retningslinjer, se www.mst.dk

6.8 Forsinket levering

Købelovens almindelige regler om forsinkelse i forbrugerkøb kan finde anvendelse.

7.       Automatisk Olielevering

Har du tilmeldt dig automatisk levering, kan du til enhver tid framelde dig denne service ved at kontakte Circle K Kundeservice. Hvis du flytter, eller af anden årsag ikke har behov for at få leveret fyringsolie, er det din egen pligt at kontakte Circle K Kundeservice og afmelde Automatisk Olielevering. Du skal desuden selv sikre at aftalen startes igen, hvis dette ønskes. Hvis du mod forventning er løbet tør bedes du henvende dig til Circle K Kundeservice på telefon
70 101 101.

8.       Annullering af ordre inden levering

Ønsker du at annullere eller ændre en ordre, skal du ringe hurtigst muligt til Circle K Kundeservice på telefon 70 101 101.

9.       Reklamation

Købelovens almindelige regler om reklamation kan finde anvendelse.

Som forbruger har du 2 års reklamationsret fra tidspunktet for levering af varen. Vil du reklamere over en mangel, skal du gøre det inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Reklamation inden to måneder efter, at du har opdaget manglen, er altid rettidig.

10.   Ansvar for mangler

Købelovens almindelige regler om mangler kan finde anvendelse.

11.   Force majeure

Circle K tager forbehold for mangelfuld og/eller forsinket levering som følge af force majeure. Eksempler på force majeure er f.eks. brand, eksplosion, skade på tankanlæg, raffinaderistop, strejke eller andre forhold, som i væsentlig grad vanskeliggør tilkørsel med de transportmidler eller ad de transportveje, som sælger normalt benytter til fremskaffelse til det lokale område, hvor leveringen skal ske.

Opstår der force majeure har Circle K ret til at annullere ordren, eller så længe hindringen gør sig gældende, at udskyde levering og/eller reducere planlagte leverancer ved et forholdsmæssigt skøn af fordeling af tilgængelige varer mellem flere kunder. Hvis Circle K vil påberåbe sig force majeure, er Circle K forpligtet til at underrette kunden skriftligt herom og om omstændighedens opståen uden unødigt ophold. Circle K er i tilfælde af force majeure uden ansvar for et hvert tab, som kunden måtte lide, som følge af mangelfuld eller forsinket levering.

12.   Klage

Klager skal rettes til Circle K Kundeservice på telefon 70 101 101 eller via www.circlek.dk

Kan der ikke opnås enighed mellem Circle K og dig, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Klage kan indgives online på www.forbrug.dk eller pr. brev til Forbrugerklagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att.: Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
Mail: kfst@kfst.dk
Web: www.forbrug.dk

13.   Øvrige Henvendelser

Ønsker du at kontakte Circle K i øvrigt, kan dette ske på telefon 70 101 101 eller via af vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
DK-2450 København SV
Tlf.: 70 101 101 - CVR-nr. 28 14 24 12 www.circlek.dk

Version: Opdateret 22. januar 2019.